TÜRKİYE DE TURİZM EĞİTİMİ NERELERDE VE NASIL VERİLİYOR ..?

Eğitim ,yıllardır içinden bir türlü çıkılamayan ,ilköğretimden yüksek öğrenime kadar ,kurumlarıyla ve yöneticileriyle Türkiye 'de sürekli sorun arz etmiş ve etmeye devam eden, önemli bir konudur.
Elbette bunun bir çok yan nedeni vardır. Ama en önemlilerini bir çırpıda sıralamak istersek ;
Öncelikle ülke yönetimine gelen tüm hükümetlerin, eğitimde ticari düşünceye sahip olmadan,yurttaşına, aldığı tüm ek gelirler karşılığında, en fazla bütçeden pay ayırarak,ücretsiz/hiç bir maddi karşılık beklemeksizin, özerkleşmiş bir kurum olarak vermesi gerektiği hizmet anlayışının, yetersizliklerinden kaynaklı olduklarını söyleyebiliriz.

Bu boşluk, özel kuruluşların pazarlamacı zihniyetiyle ele aldığı eğitim anlayışıyla doldurularak, sektörü ve yurttaşı / vatandaşı yanıltmakta, amacının dışına taşan ,kısa ve uzun vadede geri dömülmez hatalara yol açan ,bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.


**Turizm sektörünün lokomatifi olan TURİZM OKULLARI 'nın işlerliği konusunda neler biliyoruz ?

**Ne kadarını biliyoruz ?

**Olması gerekenleri mi biliyoruz ?

Yukarıda yer alan sorularla ilgili, kendi gözlemlerimi ve diğer arkadaşlarımın gözlemlerini ve halen eğitim veren okulların ne şekilde öğrencilerini yetiştirdiğini geniş kapsamlı bir yazı dizisiyle paylaşmaya çalışacağım.

Read Users' Comments (0)

TURİZMDE EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Ülkelerin "BACASIZ SANAYİ" olarak gördükleri turizm sektörü, hizmet kalitesi üzerine kurulmuş bir yatırım sektörüdür.

Ülkemizde yapılan, hemen her alandaki yatırım kaynakları için , yerli veya yabancı yatırımcılar, çeşitli fizibilite çalişmaları yaparak yatırımlarını belirlerken , insan ilişkilerine dayanan ve birebir hizmet verilerek girdi sağlanan bu sektörde, insan faktörü nedense hep yok sayıldığından, yıllardır bir türlü doğru hedefe ulaşılamamıştır.

Bu soruna istinaden, hem eğitimci rolumu, hem çalışan ve yöneten rolumu üstlenip, aynı zamanda turist olarak gözlemlerimi bir araya getirerek, yine zaman zaman diğer turizmci arkadaşlarımın da görüşlerini buraya taşıyarak , yatırımcıları ve üst kademe yöneticilerini bir parça olsun olması gereken, daha doğru bir yere kanalize etmek çabasıyla bu bloğu kuruyorum.

Read Users' Comments (2)